Obnova zahrady Mateřské školy Vodnická v Praze-Újezdě

průřez projektem

Zahrada MŠ Vodnická byla na začátku jako nepopsaná tabule. Nejprve v představách učitelek a rodičů a posléze i ve skutečnosti se ale jednotvárná plocha obklopená zdí změnila v místo, které děti baví a rozvíjí je. Absolutní rovina se hravě zvlnila, přibyla řada prvků a míst podněcujících volnou hru dětí. Většina aktivit školky zaměřené na environmentální výchovu se konečně mohla přesunout pod širé nebe a pobyt dětí na zahradě tak dnes vyplňují každodenní pozorování přírody, experimenty a tvořivá hra. 

< zpět