Obnova zahrady Mateřské školy Vodnická v Praze-Újezdě

Hokus pokus a zahrada je tu!

Hokus pokus a zahrada je tu!
28. 4. 2015

Včerejší odpolední setkání v mateřské škole Vodnická nazvané Hokus pokus aneb čarodějnická stezka pro děti a rodiče umožnila malým čarodějům první intenzivnější „nahlédnutí“ do školní zahrady, jejíž obnova se pomalu chýlí ke zdárnému konci.

Stěžejní část prací se na zahradě uskutečnila již na podzim. Proběhly poměrně rozsáhlé terénní úpravy a původní jednotvárná plocha se rozvlnila. V členitém terénu vznikly schovávačky, lanový mostek, několik zvukovodů a prolézaček doplněných kormidlem či periskopem. Část zahrady pokryl travnatý koberec, část byla oseta. Rodiče pomohli připravit plochu pro budoucí experimentální záhony.

Novou, zelenou podobu zahrady mohly děti poprvé vychutnat v podobě připravené čarodějnické stezky. Rodiče si měli v rámci akce možnost vybrat rostlinu, kterou pro zahradu adoptují a pomohou tak pokrýt náklady na její pořízení. Rostliny pak společně s dětmi zasadí v průběhu května.

Školce se podařilo získat i další finanční prostředky od městské části. Zahrada se díky tomu v navazující etapě dočká prolézačky se skluzavkou a výsadby nových trvalek, travin či solitérních keřů.

Slavnostní otevření zahrady je plánováno na konec května.

fotogalerie